วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple
ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาเดิมชื่อ “วัดเอก” เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บริเวณวัดร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูชนียวัตถุ คือ “หลวงพ่อเดิม” ซึ่งชาวบ้านเคารพ ศรัทธา นิยมมากราบไหว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ มีรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้แกะสลัก กว้าง ๐.๘ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญอีกแห่งของจังหวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๐
การเดินทาง จากหน้าที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ใช้ถนนสาย อบจ. สงขลา ๑๐๕๙ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่วัด

Facebook Comments
Share